Dom Kultury Zarzewie | Łódź, ul. Leopolda Tyrmanda 4

Program zajęć dla dzieci organizowanych podczas wakacji.

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH DLA DZIECI OD 3 DO 14 LIPCA 2017 r.

3.VII. – godz. 11.00 – 15.00 – Wycieczka do kina „Cinema City”.

4.VII. – godz. 11.30 `- 13.00 – Zajęcia plastyczne.
13.00 – 14.00 – Spektakl Teatru „WidziMisie” – warsztaty teatralne.
14.00 – 15.00Spotkanie z Policją – prelekcja na temat bezpiecznych wakacji.

5. VII. – godz. 11.00 – 16.00 – Wycieczka do aquaparku „Fala”.

6.VII. – godz. 9.00 – 12.00 – Wycieczka na spektakl do „Baśniowej Kawiarenki”.
12.00 – 14.00 – Gry i zabawy muzyczne.

7.VII. – godz. 10.00 – 14.00 – Wycieczka do kina „Cinema City”.

10.VII. – godz. 11.00 – 13.00 – Konkurs „Kredą na asfalcie”, gry i zabawy z chustą.
13.00 – 14.00 – Teatr „Pacuś” spektakl „Wróbelek Elemelek”. Warsztaty teatralne.
14.00 – 15.00 – Konkursy i zabawy ruchowe.

11.VII. – godz. 10.00 – 13.00 – Wycieczka na spektakl do „Baśniowej Kawiarenki”.
13.00 – 14.00 – Zajęcia plastyczne.

12.VII. – godz. 10.00 – 15.00 – Wycieczka do aquaparku „Fala”.

13.VII. – godz. 10.00 – 14.00 – Wycieczka do kina „Cinema City”.

14. VII. – godz. 11.00 – 14.00 – Wycieczka do  Planetarium  EC1.
14.00 – 15.00 – Prezentacja – fotografia przyrodnicza.


Skocz do góry